دل و دین‌ام شُد و دل‌بر به ملامت بَرخاست
گفت: با ما مَنِشین ک‌از تو سلامت برخاست!

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست؛
که نه در آخر ِ صحبت به ندامت برخاست

شمع اگر زآن لب ِ خندان به زبان لافی زد،
پیش ِ عُشّاق ِ تو شب‌ها به غرامت برخاست

در چمن باد ِ بهاری زِ کنار ِ گُل و سرو
به هواداری ِ آن عارض و قامت برخاست

مست بُگذَشتی و از خلوتیان ِ مَلَکوت
به تماشا یِ تو آشوب ِ قیامت برخاست

پیش ِ رفتار ِ تو پا برنگرفت از خجلت
سرو ِ سَرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

حافظ این خرقه بیَنداز مگر جان ببری
ک‌آتش از خرقه‌یِ سالوس و کرامت برخاست

فریدون فرح اندوز

شرح سطر به سطر
توضیح در باره شرح سطر به سطر

ستیغ، هیچ ادعایی در کامل و جامع بودن شرح‌ها ندارد.

دل و دین‌ام شُد و دل‌بر به ملامت بَرخاست گفت با ما مَنِشین ک‌از تو سلامت برخاست
که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست؛ که نه در آخر ِ صحبت به ندامت برخاست
شمع اگر زآن لب ِ خندان به زبان لافی زد، پیش ِ عُشّاق ِ تو شب‌ها به غرامت برخاست
در چمن باد ِ بهاری زِ کنار ِ گُل و سرو به هواداری ِ آن عارض و قامت برخاست
مست بُگذَشتی و از خلوتیان ِ مَلَکوت به تماشا یِ تو آشوب ِ قیامت برخاست
پیش ِ رفتار ِ تو پا برنگرفت از خجلت سرو ِ سَرکش که به ناز از قد و قامت برخاست
حافظ این خرقه بیَنداز مگر جان ببری ک‌آتش از خرقه‌یِ سالوس و کرامت برخاست

وزن عروضی و تقطیع

دِ لـُ دِیـ نَم شـُ دُ دِلـ بَر بـِ مـَ لَا مَت بَر خَا ست

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان

یا:

ت ت تن تن ت ت تن تن ت ت تن تن ت ت تن

نام ِ قدیمی بحر: رمل مثمن مخبون محذوف

de lo dii nam so do del bar be ma laa mat bar xaa st

gof t(e) baa maa ma ne sin kaz to sa laa mat bar xaa st

اختلاف نسخه‌ها

چند نسخه متفاوت با نسخه مرجع

اساس کار ستیغ، نسخه چاپ قزوینی و غنی است. و تصحیح‌های دیگر اینجا در دسترس است

خانلری

دل و دین‌ام شُد و دل‌بر به ملامت بَرخاست
گفت با ما مَنِشین ک‌از تو سلامت برخاست

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست؛
که نه در آخر ِ صحبت به ندامت برخاست

شمع اگر زان لب ِ خندان به زبان لافی زد
پیش ِ عُشّاق ِ تو شب‌ها به غرامت برخاست

در چمن باد ِ بهاری زِ کنار ِ گُل و سرو
به هواداری ِ آن عارض و قامت برخاست

مست بُگذَشتی و از خلوتیان ِ مَلَکوت
به تماشای تو آشوب ِ قیامت برخاست

پیش ِ رفتار ِ تو پا برنگرفت از خجلت
سرو ِ سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

حافظ این خرقه بیَنداز مگر جان ببری
ک‌آتش از خرقه‌یِ سالوس کرامت برخاست

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

بیت سوم:
زان رخ زیبا بزبان | زان لب خندان بزبان

بیت پنجم:
بگذشتی بر خلوتیان

بیت ششم:
بناز از قد و قامت

بیت هفتم:
خرقه ی سالوس
سالوس و کرامت

حافظ شیراز

دل و دین‌ام شُد و دل‌بر به ملامت بَرخاست
گفت: «با ما مَنِشین ک‌از تو سلامت برخاست!»

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست
که نه در آخر ِ صحبت به ندامت برخاست؟

#

در چمن، باد ِ بهاری، زِ کنار ِ گُل و سرو
به هواداری‌یِ آن عارض و قامت برخاست.

شمع، گر زان لب ِ خندان به زبان لافی زد،
پیش ِ عُشّاق ِ تو شب‌ها به غرامت برخاست.

مست بُگذَشتی و از خلوتیان ِ مَلَکوت
به تماشای تو آشوب ِ قیامت برخاست.

#

حافظ این خرقه بیَنداز مگر جان ببَری،
ک‌آتش از خرمن ِ سالوس و کَرامت برخاست.

حافظ به سعی سایه

دل و دین‌ام شُد و دل‌بر به ملامت بَرخاست
گفت با ما مَنِشین ک‌از تو سلامت برخاست

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست
که نه در آخر ِ صحبت به ندامت برخاست

شمع اگر زان لب ِ خندان به زبان لافی زد
پیش ِ عُشّاق ِ تو شب‌ها به غرامت برخاست

در چمن باد ِ بهاری زِ کنار ِ گُل و سرو
به هواداری‌یِ آن عارض و قامت برخاست

مست بُگذَشتی و از خلوتیان ِ مَلَکوت
به تماشای تو آشوب ِ قیامت برخاست

پیش ِ رفتار ِ تو پا برنگرفت از خجلت
سرو ِ سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

حافظ این خرقه بیَنداز مگر جان ببری
ک‌آتش از خرمن ِ سالوس و کرامت برخاست

خرید آثار مرتبط

خرید آنلاین آثار دانلودی، خرید کالا، دانلود محصولات رایگان

دیوان حافظ

قزوینی و قاسم غنی

نسخه PDF تصویربرداری شده از چاپ هندوستان

دیوان غزلیات حافظ

پرویز ناتل خانلری

نسخه PDF تصویربرداری شده از کتاب قدیمی

دیوان خواجه حافظ

سید عبدالرحیم خلخالی

تصویربرداری شده از کتاب چاپ سال ۱۳۰۶

طریق عشق

بدیع الزمان فروزان فر

شرح غزلیاتی چند از حافظ

شنیدن غزل‌های حافظ با صدای جاودانه‌ی فریدون فرح اندوز، لذتی دوچندان به شعر می‌بخشد. خاصه آن‌که هم صدا را بشنوی و هم تصویر ببینی. مجموعه‌ی غزل‌های حافظ، در دو شکل صوتی و تصویری با اجرای فریدون فرح‌اندوز را اینجا تهیه کنید و لذتش را ببرید.

حافظ – فریدون فرح اندوز

سهیل قاسمی، مجموعه‌ئی از اجرای تمام غزل‌های حافظ بر اساس نسخه‌ی قزوینی و غنی ارائه کرده است. روی‌کرد سهیل قاسمی، ارائه‌ی نسخه‌ی صوتی با اولویت نهادن بر اصل درست‌خوانی اشعار، رعایت صحیح لحن و ادای صحیح واژگان با پای‌بندی به وزن شعر است. اینجا مجموعه‌ی «حافظ شاعر» سهیل قاسمی را تهیه کنید.

حافظ – سهیل قاسمی

نرم افزار حافظ شاعر، تلاشی است برای در دسترس نهادن نسخه درست دیوان حافظ. آنچه که ما را در مجموعه ستیغ بر آن داشت که در کنار اپ های فراوان حافظ موجود در مارکت های موبایلی، کار دیگری ارائه دهیم، جدا از علاقه شخصی، تلاش در ارائه مرجع قابل اعتمادی از متن دیوان، با لحاظ رویکرد علمی معرفی نسخه ها و تصحیح های مختلف، نسخه بدل ها، و شرح های بدیع و کاملی برای علاقه‌مندان به فال حافظ بود.

حافظ شاعر

شرح فال

شاید احساس می کنی که در پای محبوبت همه چیزت را گذاشته ای و چیزهای بسیاری را از دست داده ای. و او امروز قدر تو را نمی داند و از تو دوری می کند.

احساس بدی داری. چون فکر می کنی که تو همه چیزت را پای آن گذاشته ای و امروز که موقعیت هایی را از دست داده ای، دیگران تو را به همین خاطر از خود می رانند. بدان که آدم های بد، در پایان خوشحال نخواهند بود و در نهایت پشیمان خواهند شد.اگر کسی به نادرستی بخواهد حق تو را تضییع کند، تاوان آن را خواهد داد. به هر حال دوستانی داری که از تو حمایت خواهند کرد. از بد دلی و کینه بپرهیز. خودت باش. سعی نکن تا خودت را به شکل دیگری نشان بدهی. که همه ی ناکامی ها و آتش ها از دورویی و فریبکاری بر می خیزد. اگر می خواهی از مشکلات جان به در ببری بکوش تا از دورنگی و تزویر دور باشی.

نشست های مرتبط

دل و دینم شد و  …

هنوز نشستی در باره این غزل منتشر نشده

۰ Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. حافظ - ستیغ - […] ۲۱: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست […]

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *