خیال ِ رو یِ تو در هر طریق هم‌رَه ِ ما ست
نسیم ِ مو یِ تو پیوند ِ جان ِ آگَه ِ ما ست

به‌رغم ِ مدّعیانی که منع ِ عشق کنند
جمال ِ چهره‌یِ تو حجّت ِ موجّه ِ ما ست

ببین که سیب ِ زنخ‌دان ِ تو چه می‌گوید
هزار یوسف ِ مصری فتاده در چَه ِ ما ست

اگر به زلف ِ دراز ِ تو دست ِ ما نرسد
گناه ِ بخت ِ پریشان و دست ِ کوتَه ِ ما ست

به حاجب ِ در ِ خلوت‌سرا یِ خاص بگو:
«فُلان زِ گوشه‌نشینان ِ خاک ِ دَرگَه ِ ما ست

به صورت از نظر ِ ما اگر چه محجوب است
همیشه در نظر ِ خاطر ِ مرفّه ِ ما ست

اگر به سالی حافظ دری زَنَد، بگشای
که سال‌ها ست که مشتاق ِ رو یِ چون مَه ِ ما ست»

فریدون فرح اندوز

شرح سطر به سطر
توضیح در باره شرح سطر به سطر

ستیغ، هیچ ادعایی در کامل و جامع بودن شرح‌ها ندارد.

خیال ِ رو یِ تو در هر طریق هم‌رَه ِ ما ست نسیم ِ مو یِ تو پیوند ِ جان ِ آگَه ِ ما ست
به‌رغم ِ مدّعیانی که منع ِ عشق کنند جمال ِ چهره‌یِ تو حجّت ِ موجّه ِ ما ست
ببین که سیب ِ زنخ‌دان ِ تو چه می‌گوید هزار یوسف ِ مصری فتاده در چَه ِ ما ست
اگر به زلف ِ دراز ِ تو دست ِ ما نرسد گناه ِ بخت ِ پریشان و دست ِ کوتَه ِ ما ست
به حاجب ِ در ِ خلوت‌سرا یِ خاص بگو: «فُلان زِ گوشه‌نشینان ِ خاک ِ دَرگَه ِ ما ست
به صورت از نظر ِ ما اگر چه محجوب است همیشه در نظر ِ خاطر ِ مرفّه ِ ما ست
اگر به سالی حافظ دری زَنَد، بگشای که سال‌ها ست که مشتاق ِ رو یِ چون مَه ِ ما ست»

وزن عروضی و تقطیع

خـِ یَا لـِ رُو یـِ تـُ دَر هَر طـَ رِیـ قـِ هَمـ رَ هـِ مَا ست

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

یا:

ت تن ت تن ت ت تن تن ت تن ت تن ت ت تن

نام ِ قدیمی بحر: مجتث مثمن مخبون محذوف

xi yaa le roo ye to dar har ta rii g(e) ham ra he maa st

na sii me moo ye to pey van de jaa ne ?aa ga he maa st

اختلاف نسخه‌ها

چند نسخه متفاوت با نسخه مرجع

اساس کار ستیغ، نسخه چاپ قزوینی و غنی است. و تصحیح‌های دیگر اینجا در دسترس است

خانلری

خیال ِ رو یِ تو در هر طریق هم‌ره ِ ما ست
نسیم ِ مو یِ تو پیوند ِ جان ِ آگَه ِ ما ست

به‌رغم ِ مدّعیانی که منع ِ عشق کنند
جمال ِ چهره‌یِ تو حجّت ِ موجّه ِ ما ست

ببین که سیب ِ زنخ‌دان ِ تو چه می‌گوید
هزار یوسف ِ مصری فتاده در چَه ِ ما ست

اگر به زلف ِ دراز ِ تو دست ِ ما نرسد
گناه ِ بخت ِ پریشان و دست ِ کوتَه ِ ما ست

به حاجب ِ در ِ خلوت‌سرا یِ خاص بگو
فُلان زِ گوشه‌نشینان ِ خاک ِ دَرگَه ِ ما ست

اگر به سالی حافظ دری زَنَد، بگشای
که سال‌ها ست که مشتاق ِ رو یِ چون مَه ِ ما ست

به صورت از نظر ِ ما اگر چه محجوب است
همیشه در نظر ِ خاطر ِ مرفّه ِ ما ست

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

بیت یکم:
نسیم ِ بو یِ تو | نسیم ِ زلف ِ تو

بیت دوم:
جمال و چهره ی تو

بیت پنجم:
در ِ دولت سرای
خاص بکوی
خاص درکه ماست

بیت ششم:
بسالی و حافظ
درت زند بگشای
که روزهاست

حافظ شیراز

خیال ِ رو یِ تو در هر طریق هم‌ره ِ ما ست
نسیم ِ مو یِ تو پیوند ِ جان ِ آگَه ِ ما ست،

به‌رغم ِ مدّعیانی که منع ِ عشق کنند
جمال ِ چهره‌یِ تو حجّت ِ موجّه ِ ما ست.

اگر به زلف ِ دراز ِ تو دست ِ ما نرسد
گناه ِ بخت ِ پریشان و دست ِ کوتَه ِ ما ست.

 

به حاجب ِ در ِ خلوت‌سرا یِ خاص بگوی:
«فُلان زِ گوشه‌نشینان ِ خاک ِ دَرگَه ِ ما ست،

به صورت از نظر ِ ما اگر چه محجوب است
همیشه در نظر ِ خاطر ِ مرفّه ِ ما ست

اگر به سالی حافظ دری زَنَد، بگشای
که سال‌ها ست که مشتاق ِ رو یِ چون مَه ِ ما ست!»

حافظ به سعی سایه

خیال ِ رو یِ تو در هر طریق همره ِ ما ست
نسیم ِ مو یِ تو پیوند ِ جان ِ آگَه ِ ما ست

به‌رغم ِ مدّعیانی که منع ِ عشق کنند
جمال ِ چهره‌یِ تو حجّت ِ موجّه ِ ما ست

ببین که سیب ِ زنخ‌دان ِ تو چه می‌گوید
هزار یوسف ِ مصری فتاده در چَه ِ ما ست

اگر به زلف ِ دراز ِ تو دست ِ ما نرسد
گناه ِ بخت ِ پریشان و دست ِ کوتَه ِ ما ست

به حاجب ِ در ِ خلوت‌سرا یِ خاص بگو
فُلان زِ گوشه‌نشینان ِ خاک ِ دَرگَه ِ ما ست

به صورت از نظر ِ ما اگر چه محجوب است
همیشه در نظر ِ خاطر ِ مرفّه ِ ما ست

اگر به سالی حافظ دری زَنَد، بگشای
که سال‌ها ست که مشتاق ِ رو یِ چون مَه ِ ما ست

خرید آثار مرتبط

خرید آنلاین آثار دانلودی، خرید کالا، دانلود محصولات رایگان

دیوان حافظ

قزوینی و قاسم غنی

نسخه PDF تصویربرداری شده از چاپ هندوستان

دیوان غزلیات حافظ

پرویز ناتل خانلری

نسخه PDF تصویربرداری شده از کتاب قدیمی

دیوان خواجه حافظ

سید عبدالرحیم خلخالی

تصویربرداری شده از کتاب چاپ سال ۱۳۰۶

طریق عشق

بدیع الزمان فروزان فر

شرح غزلیاتی چند از حافظ

شنیدن غزل‌های حافظ با صدای جاودانه‌ی فریدون فرح اندوز، لذتی دوچندان به شعر می‌بخشد. خاصه آن‌که هم صدا را بشنوی و هم تصویر ببینی. مجموعه‌ی غزل‌های حافظ، در دو شکل صوتی و تصویری با اجرای فریدون فرح‌اندوز را اینجا تهیه کنید و لذتش را ببرید.

حافظ – فریدون فرح اندوز

سهیل قاسمی، مجموعه‌ئی از اجرای تمام غزل‌های حافظ بر اساس نسخه‌ی قزوینی و غنی ارائه کرده است. روی‌کرد سهیل قاسمی، ارائه‌ی نسخه‌ی صوتی با اولویت نهادن بر اصل درست‌خوانی اشعار، رعایت صحیح لحن و ادای صحیح واژگان با پای‌بندی به وزن شعر است. اینجا مجموعه‌ی «حافظ شاعر» سهیل قاسمی را تهیه کنید.

حافظ – سهیل قاسمی

نرم افزار حافظ شاعر، تلاشی است برای در دسترس نهادن نسخه درست دیوان حافظ. آنچه که ما را در مجموعه ستیغ بر آن داشت که در کنار اپ های فراوان حافظ موجود در مارکت های موبایلی، کار دیگری ارائه دهیم، جدا از علاقه شخصی، تلاش در ارائه مرجع قابل اعتمادی از متن دیوان، با لحاظ رویکرد علمی معرفی نسخه ها و تصحیح های مختلف، نسخه بدل ها، و شرح های بدیع و کاملی برای علاقه‌مندان به فال حافظ بود.

حافظ شاعر

شرح فال

همیشه و همه جا به هدف بزرگی که داری فکر کن. همین فکر مدام باعث می شود که آگاهی ات به هدفت بیشتر شود و به موفقیت بپیوندی.

افراد ناآگاه تو را از دلخواهت منع می کنند. تو اما آرزوها و اهدافت را از دست نده. زیبایی چهره ی مقصود کافی است تا به برحق بودن هدف ات پی ببری. اگر به مقصودت نرسیدی، بخت یارت نیست و دستت کوتاه است. اما بدان که کشش از آن سو وجود دارد. و اگر در ظاهر موانعی وجود دارد اما همیشه در نظر هستی و امکان کامیابی وجود دارد. صبر کن. حتا اگر سالها در راه رسیدن به دلخواهت مشتاق باشی، بدان که روزی دری را که زده ای گشوده خواهد شد.

نشست های مرتبط

خیال ِ روی تو در هر طریق  …

هنوز نشستی در باره این غزل منتشر نشده

۰ Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *