چند رسانه ابرمتن

یادداشت ها و مقاله های مرتبط با محتوای سایت که در لا به لای مطالب به آن پیوند داده شده است

کلیدواژه ها

تحقیقات

چندرسانه ها

به کتابخانه ستیغ خوش آمدید

گرداننده های این سایت با احساس این خلاء و درک لزوم فعالیت در این زمینه، اقدام به پیاده سازی متون کهن ادبی ایران و تولید آثار فاخر چندرسانه ای نموده اند که حاصل این تلاش ها، در این وبسایت عرضه خواهد شد.

ستیغ پا به عرصه ای کما بیش نوین از تولید محتواهای چندرسانه ای از جمله تولید کتاب گویا نهاده است. که امید دارد با مشارکت و همکاری و درایت و پشتکار دوستان و مخاطبان گرامی وبسایت، قدم در راهی بنهد که چه بسا تا کنون در بسیاری از کشورهای جهان از آن غفلت شده است.

واژه های کلیدی شعر حافظ

حافظ شاعر – یادداشتی از سهیل قاسمی

ساقی در شعر حافظ

برگرفته و جمع آوری شده از یادداشت های مختلف که در متن، نام مرجع آمده است

عیش در شعر حافظ

برگرفته و جمع آوری شده از یادداشت های مختلف که در متن، نام مرجع آمده است

عشق در شعر حافظ

برگرفته و جمع آوری شده از یادداشت های مختلف که در متن، نام مرجع آمده است

عنقا در شعر حافظ

برگرفته و جمع آوری شده از یادداشت های مختلف که در متن، نام مرجع آمده است

امانت در شعر حافظ

برگرفته و جمع آوری شده از یادداشت های مختلف که در متن، نام مرجع آمده است

تجلی در شعر حافظ

برگرفته و جمع آوری شده از یادداشت های مختلف که در متن، نام مرجع آمده است

یادداشت ها

در لابه لای متن ها و شرح ها، ارجاع به یادداشت ها و پاورقی هایی شده که اینجا گرد آوری شده اند

ارغوان

کاربرد در شعر

حافظ

انگور

کاربرد در شعر

حافظ

بنفشه

کاربرد در شعر

حافظ

بید

کاربرد در شعر

حافظ