روزگاری‌ست که سودا یِ بُتان دین ِ من است
غم ِ این کار، نشاط ِ دل ِ غم‌گین ِ من است

دیدن ِ رو یِ تو را دیده‌یِ جان‌بین باید
وین کُجا مَرتبه‌یِ چشم ِ جهان‌بین ِ من است؟

یار ِ من باش که زیب ِ فلک و زینت ِ دهر
از مَه ِ رو یِ تو و اشک ِ چو پروین ِ من است

تا مرا عشق ِ تو تعلیم ِ سخن‌گفتن کرد
خلق را ورد ِ زبان مدحت و تحسین ِ من است

دولت ِ فقر خدایا به من ارزانی دار
ک‌این کرامت سبب ِ حشمت و تمکین ِ من است

واعظ ِ شحنه شناس این عظمت گو مَفُروش
ز‌آن‌که منزل‌گه ِ سلطان، دل ِ مسکین ِ من است

یا رب این کعبه‌یِ مقصود تماشاگَه ِ کیست
که مُغیلان ِ طریق‌اش گل و نسرین ِ من است

حافظ از حشمت ِ پرویز دِگَر قصّه مخوان
که لب‌اش جُرعه‌کش ِ خسرو ِ شیرین ِ من است

فریدون فرح اندوز

شرح سطر به سطر
توضیح در باره شرح سطر به سطر

ستیغ، هیچ ادعایی در کامل و جامع بودن شرح‌ها ندارد.

روزگاری‌ست که سودا یِ بُتان دین ِ من است غم ِ این کار، نشاط ِ دل ِ غم‌گین ِ من است
دیدن ِ رو یِ تو را دیده‌یِ جان‌بین باید وین کُجا مَرتبه‌یِ چشم ِ جهان‌بین ِ من است؟
یار ِ من باش که زیب ِ فلک و زینت ِ دهر از مَه ِ رو یِ تو و اشک ِ چو پروین ِ من است
تا مرا عشق ِ تو تعلیم ِ سخن‌گفتن کرد خلق را ورد ِ زبان مدحت و تحسین ِ من است
دولت ِ فقر خدایا به من ارزانی دار ک‌این کرامت سبب ِ حشمت و تمکین ِ من است
واعظ ِ شحنه شناس این عظمت گو مَفُروش ز‌آن‌که منزل‌گه ِ سلطان، دل ِ مسکین ِ من است
یا رب این کعبه‌یِ مقصود تماشاگَه ِ کیست که مُغیلان ِ طریق‌اش گل و نسرین ِ من است

دو صد: قید کثرت
بو که: امید است که
قد یار به سرو راست قامت تشبیه شده که با ناز و عشوه راه می رود.

در راهی که تو از آن عبور می کنی از اشک چشمانم صدها جویبار درست کرده‌ام ، به این امید که قد ِ چون سرو تو با ناز به کنار این جویبارها بیاید ( و دیدار تو برایم میسر شود ).

همنشینی سرو و جویبار

حافظ از حشمت ِ پرویز دِگَر قصّه مخوان که لب‌اش جُرعه‌کش ِ خسرو ِ شیرین ِ من است

وزن عروضی و تقطیع

اختلاف نسخه‌ها

چند نسخه متفاوت با نسخه مرجع

اساس کار ستیغ، نسخه چاپ قزوینی و غنی است. و تصحیح‌های دیگر اینجا در دسترس است

خانلری
اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری
حافظ شیراز
حافظ به سعی سایه

خرید آثار مرتبط

خرید آنلاین آثار دانلودی، خرید کالا، دانلود محصولات رایگان

دیوان حافظ

قزوینی و قاسم غنی

نسخه PDF تصویربرداری شده از چاپ هندوستان

دیوان غزلیات حافظ

پرویز ناتل خانلری

نسخه PDF تصویربرداری شده از کتاب قدیمی

دیوان خواجه حافظ

سید عبدالرحیم خلخالی

تصویربرداری شده از کتاب چاپ سال ۱۳۰۶

طریق عشق

بدیع الزمان فروزان فر

شرح غزلیاتی چند از حافظ

شنیدن غزل‌های حافظ با صدای جاودانه‌ی فریدون فرح اندوز، لذتی دوچندان به شعر می‌بخشد. خاصه آن‌که هم صدا را بشنوی و هم تصویر ببینی. مجموعه‌ی غزل‌های حافظ، در دو شکل صوتی و تصویری با اجرای فریدون فرح‌اندوز را اینجا تهیه کنید و لذتش را ببرید.

حافظ – فریدون فرح اندوز

سهیل قاسمی، مجموعه‌ئی از اجرای تمام غزل‌های حافظ بر اساس نسخه‌ی قزوینی و غنی ارائه کرده است. روی‌کرد سهیل قاسمی، ارائه‌ی نسخه‌ی صوتی با اولویت نهادن بر اصل درست‌خوانی اشعار، رعایت صحیح لحن و ادای صحیح واژگان با پای‌بندی به وزن شعر است. اینجا مجموعه‌ی «حافظ شاعر» سهیل قاسمی را تهیه کنید.

حافظ – سهیل قاسمی

نرم افزار حافظ شاعر، تلاشی است برای در دسترس نهادن نسخه درست دیوان حافظ. آنچه که ما را در مجموعه ستیغ بر آن داشت که در کنار اپ های فراوان حافظ موجود در مارکت های موبایلی، کار دیگری ارائه دهیم، جدا از علاقه شخصی، تلاش در ارائه مرجع قابل اعتمادی از متن دیوان، با لحاظ رویکرد علمی معرفی نسخه ها و تصحیح های مختلف، نسخه بدل ها، و شرح های بدیع و کاملی برای علاقه‌مندان به فال حافظ بود.

حافظ شاعر

شرح فال

نشست های مرتبط

روزگاری‌ست که سودا یِ بُتان دین ِ من است

۰ Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. حافظ - ستیغ - […] ۵۲: روزگاریست که سودای بتان دین من است […]

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *