مرحبا ای پیک ِ مُشتاقان بِده پیغام ِ دوست
تا کُنم جان از سَر ِ رغبت فدا یِ نام ِ دوست

واله و شیدا ست دایم هم‌چو بُلبُل در قفس
طوطی‌یِ طَبع‌ام ز ِ عشق ِ شکَّر و بادام ِ دوست

زلف ِ او دام است و خال‌اش دانه‌یِ آن دام و من
بر امید ِ دانه‌ئی افتاده‌ام در دام ِ دوست

سر زِ مستی برنگیرد تا به صبح ِ روز ِ حشر
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام ِ دوست

بس نگویم شمّه‌ئی از شرح ِ شوق خود از آن‌ک
درد ِ سر باشد نمودن بیش از این ابرام ِ دوست

گر دهد دست‌ام کشم در دیده همچون توتیا
خاک ِ راهی ک‌آن مُشَرَّف گردد از اَقدام ِ دوست

مِیل ِ من سو یِ وصال و قصد ِ او سو یِ فراق
ترک ِ کام ِ خود گرفتم تا برآید کام ِ دوست

حافظ اندر درد ِ او می‌سوز و بی‌درمان بساز
زآن‌که درمانی ندارد درد ِ بی‌آرام ِ دوست

فریدون فرح اندوز

شرح سطر به سطر
توضیح در باره شرح سطر به سطر

ستیغ، هیچ ادعایی در کامل و جامع بودن شرح‌ها ندارد.

مرحبا ای پیک ِ مُشتاقان بِده پیغام ِ دوست تا کُنم جان از سَر ِ رغبت فدا یِ نام ِ دوست
واله و شیدا ست دایم هم‌چو بُلبُل در قفس طوطی‌یِ طَبع‌ام ز ِ عشق ِ شکَّر و بادام ِ دوست
زلف ِ او دام است و خال‌اش دانه‌یِ آن دام و من بر امید ِ دانه‌ئی افتاده‌ام در دام ِ دوست
سر زِ مستی برنگیرد تا به صبح ِ روز ِ حشر هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام ِ دوست
بس نگویم شمّه‌ئی از شرح ِ شوق خود از آن‌ک درد ِ سر باشد نمودن بیش از این ابرام ِ دوست
گر دهد دست‌ام کشم در دیده همچون توتیا خاک ِ راهی ک‌آن مُشَرَّف گردد از اَقدام ِ دوست
مِیل ِ من سو یِ وصال و قصد ِ او سو یِ فراق ترک ِ کام ِ خود گرفتم تا برآید کام ِ دوست
حافظ اندر درد ِ او می‌سوز و بی‌درمان بساز زآن‌که درمانی ندارد درد ِ بی‌آرام ِ دوست

وزن عروضی و تقطیع

اختلاف نسخه‌ها

چند نسخه متفاوت با نسخه مرجع

اساس کار ستیغ، نسخه چاپ قزوینی و غنی است. و تصحیح‌های دیگر اینجا در دسترس است

خانلری
اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری
حافظ شیراز
حافظ به سعی سایه

خرید آثار مرتبط

خرید آنلاین آثار دانلودی، خرید کالا، دانلود محصولات رایگان

دیوان حافظ

قزوینی و قاسم غنی

نسخه PDF تصویربرداری شده از چاپ هندوستان

دیوان غزلیات حافظ

پرویز ناتل خانلری

نسخه PDF تصویربرداری شده از کتاب قدیمی

دیوان خواجه حافظ

سید عبدالرحیم خلخالی

تصویربرداری شده از کتاب چاپ سال ۱۳۰۶

طریق عشق

بدیع الزمان فروزان فر

شرح غزلیاتی چند از حافظ

شنیدن غزل‌های حافظ با صدای جاودانه‌ی فریدون فرح اندوز، لذتی دوچندان به شعر می‌بخشد. خاصه آن‌که هم صدا را بشنوی و هم تصویر ببینی. مجموعه‌ی غزل‌های حافظ، در دو شکل صوتی و تصویری با اجرای فریدون فرح‌اندوز را اینجا تهیه کنید و لذتش را ببرید.

حافظ – فریدون فرح اندوز

سهیل قاسمی، مجموعه‌ئی از اجرای تمام غزل‌های حافظ بر اساس نسخه‌ی قزوینی و غنی ارائه کرده است. روی‌کرد سهیل قاسمی، ارائه‌ی نسخه‌ی صوتی با اولویت نهادن بر اصل درست‌خوانی اشعار، رعایت صحیح لحن و ادای صحیح واژگان با پای‌بندی به وزن شعر است. اینجا مجموعه‌ی «حافظ شاعر» سهیل قاسمی را تهیه کنید.

حافظ – سهیل قاسمی

نرم افزار حافظ شاعر، تلاشی است برای در دسترس نهادن نسخه درست دیوان حافظ. آنچه که ما را در مجموعه ستیغ بر آن داشت که در کنار اپ های فراوان حافظ موجود در مارکت های موبایلی، کار دیگری ارائه دهیم، جدا از علاقه شخصی، تلاش در ارائه مرجع قابل اعتمادی از متن دیوان، با لحاظ رویکرد علمی معرفی نسخه ها و تصحیح های مختلف، نسخه بدل ها، و شرح های بدیع و کاملی برای علاقه‌مندان به فال حافظ بود.

حافظ شاعر

شرح فال

نشست های مرتبط

مرحبا ای پیک ِ مُشتاقان بِده پیغام ِ دوست

۰ Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *