دوش از مسجد سویِ می‌خانه آمد پیر ِ ما

چیست یاران ِ طریقت بعد از این تدبیر ِ ما؟

 

ما مریدان روی سو یِ قبله چون آریم؟ چون

روی سو یِ خانه‌یِ خَمّار دارد پیر ِ ما

 

در خرابات ِ طریقت ما به‌هم منزل شویم

ک‌این چنین رفته‌ست در روز ِ ازل تقدیر ِ ما

 

عقل اگر داند که دل در بند ِ زلف‌اش چون خوش است

عاقلان دیوانه گردند از پِیِ زنجیر ِ ما

 

رو یِ خوب‌ات آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زآن زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ِ ما

 

با دل ِ سنگین‌ات آیا هیچ درگیرد شبی

آه ِ آتش‌ناک و سوز ِ سینه‌یِ شب‌گیر ِ ما؟

 

تیر ِ آه ِ ما زِ گردون بگذرد حافظ! خموش!

رحم کن بر جان ِ خود! پرهیز کن از تیر ِ ما

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

- نسخه‌بدل‌ها
متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری
ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

این غزل با اجرای سهیل قاسمی از کتاب حافظ شیراز

نشست مرتبط

نشست مرتبط

هنوز مطلبی منتشر نشده

شرح فال

اگر دوستانی که در گذشته طور دیگری فکر می کردند، به یکباره تغییر مسیر داده اند تعجب نکن! انسان موفق کسی است که بتواند اندیشه ها و باورهای نادرستش را اصلاح کند.

اگر اندیشه ای داری که به درستی آن ایمان داری، آن را حفظ کن و بکوش تا آن را برای افراد آگاه بازگو کنی. چه بسا آن ها هم حرف تو را پذیرفتند.

اگر زیبایی های زندگی را درک کنی، دیگر چیزی جز زیبایی نخواهی دید و زشتی ها به چشمت نخواهند آمد.

اگر ناملایمتی می بینی، از آن بگذر و به خدا واگذار کن. خودت را آزاد و آرام نگاه دار.

وزن شعر

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

doo s(e) eaz mas jed su yee mey xaa ne eaa mad pii re maa

cii s(e) yaa raa nee ta rii qat bae da zin tad bii re maa