ای فروغ ِ ماه ِ حُسن از رو یِ رَخشان ِ شما

آب روی خوبی از چاه ِ زنَخ‌دان ِ شما

 

عَزم ِ دیدار ِ تو دارد جان ِ بر لب آمده

بازگردد یا برآید؟ چی‌ست فرمان ِ شما؟

 

کَس به دوْر ِ نرگس‌ات طَرْفی نَبَست از عافیَت

بِهْ که نفروشند مَستوری به مَستان ِ شما

 

بخت ِ خواب‌آلود ِ ما بیدار خواهد شد مَگَر

زان که زَد بر دیده آبی رویِ رَخشان ِ شما

 

با صبا همراه بفرست از رُخ‌ات گُل‌دَسته‌ای

بو که بویی بشنویم از خاک ِ بستان ِ شما

 

عمرتان باد و مراد ای ساقیان ِ بزم ِ جَم

گر چه جام ِ ما نشد پُر مِی به دوران ِ شما

 

دل خرابی می‌کند دل‌دار را آگَه کنید

زینهار ای دوستان جان ِ من و جان ِ شما

 

کِی دهد دست این غَرَض یا رب که هم‌دستان شوند

خاطر ِ مجموع ِ ما، زلف ِ پریشان ِ شما

 

دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری

ک‌اندر این رَه کُشته بسیارند قُربان ِ شما

 

می‌کند حافظ دعایی بِشنو آمینی بگو

روزی‌یِ ما باد لعل ِ شکّرافشان ِ شما

 

ای صبا با ساکنان ِ شهر ِ یزد از ما بگو

ک‌ای سَر ِ حق ناشناسان گویِ چوگان ِ شما

 

گر چه دوریم از بساط ِ قُرب، همّت دور نیست

بنده‌یِ شاه ِ شماییم و ثناخوان ِ شما

 

ای شهنشاه ِ بلنداختر خدا را همّتی

تا ببوسم هم‌چو اختر خاک ِ ایوان ِ شما

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

- نسخه‌بدل‌ها
متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری
ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

این غزل با اجرای سهیل قاسمی از کتاب حافظ شیراز

نشست مرتبط

نشست مرتبط

هنوز مطلبی منتشر نشده

شرح فال

از طرفی جانت به لب رسیده است که خواسته ات برسی، از طرفی دودل هستی که آیا این راهی که در پیش گرفته ای درست است یا نه و مردد هستی که ادامه دهی یا بازگردی.

آگاه باش که با عافیت طلبی و کناره گیری کسی به مقصود نمی رسید.

اگر احساس می کنی که بخت با تو یار نبوده است، امیدوار باش که پس از این یار خواهد شد. بکوش تا انگیزه ات را قوی تر کنی و به هدف و دلخواه خودت فکر کن. همین فکر و انگیزه تو را کمک خواهد کرد.

امیدوار باش که به زودی اثر و نشانه ای از بهتر شدن وضعیت دریافت خواهی کرد.

اگر پریشان خاطر هستی و فکر می کنی که امیدت را از دست داده ای، با دوستان خوبت در میان بگذار و از آنها یاری بطلب.

فال خیر آمده و حافظ هم دعایی کرده. آمینی بگو.

اگرچه از هدفت دور هستی اما همت و تلاش را نزدیک خود بگیر و در راهت پایدار باش.

وزن شعر

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

aey fo roo qee maa he hos naz roo ye rax saa nee so maa

eaa be roo yee xoo bi yaz caa hee za nax daa nee so maa