می‌دمد صبح و کلّه بَست سحاب

الصبوح الصبوح یا اصحاب

 

می‌چکد ژاله بر رخ ِ لاله

المُدام المُدام یا احباب

 

می‌وزد از چمن نسیم ِ بهشت

هان بنوشید دم به دم می ِ ناب

 

تخت ِ زُمْرُد زده‌ست گُل به چمن

راح ِ چون لعل ِ آتشین دریاب

 

در می‌خانه بسته‌اند دگر

اِفتَتِح یا مُفَتِّح الاَبواب

 

لب و دندانْ‌ت را حقوق ِ نَمَک

هست بر جان و سینه‌هایِ کَباب

 

این چنین موسمی عجب باشد

که ببندند می‌کده به‌شتاب

 

بر رخ ِ ساقی ِ پری‌پیکر

همچو حافظ بنوش باده‌یِ ناب

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

- نسخه‌بدل‌ها
متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری
ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

این غزل در کتاب حافظ شیراز نیست

نشست مرتبط

نشست مرتبط

هنوز مطلبی منتشر نشده

شرح فال

بکوش تا از فرصت های پیش آمده نهایت استفاده را ببری.

از زیبایی ها و خوبی های طبیعت لذت ببر.

خوشبختی در انتظار تو است به شرطی که آن را ببینی و در زندگی ات کشف کنی.

همه چیز مهیا و آماده است. بکوش تا فرصت را از دست ندهی.

اگر موقت وقفه ای در کار پیش آمده است امیدوار باش تا در ها باز شوند.

لایق موفقیت هستی و کامیابی حق تو است.

اگر به در بسته خورده ای دوباره تلاش کن. شاید اشتباهی پیش آمده!

وزن شعر

فعلاتن مفاعلن فعلن

mii da mad sob ho kel le bas t(e) sa haa b

eas sa boo has sa boo h(e) ya as haa b