این غزل در چاپ علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی نیست

این غزل در چاپ دکتر پرویز ناتل خانلری نیست

متن از کتاب حافظ شیراز احمد شاملو

تعالَی‌اللَه! چه دولت دارم امشب

که آمد ناگهان دل‌دار م امشب!

برات ِ لیله القَدری به دست‌ام

رسید از طالع ِ بیدار م امشب.

چو دیدم رویِ خوب‌اش، سجده کردم

بِحَمداللَه نِکوکردار ام امشب!

 

بر آن عزم ام، اگر خود می‌رَوَد سَر،

که سرپوش از طَبَق بردارم امشب.

کشد نقش ِ اَنَاالحَق بر زمین خون

چو منصور اَر کشد بر دار م امشب!

 

همی ترسم که حافظ محو گردد

از این شوری که در سر دارم امشب!

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

نسخه‌های دیگر

- نسخه‌بدل‌ها
متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.
- پرویز ناتل خانلری

این شعر در این کتاب نیست

- اختلاف نسخه ها بر اساس نوشته دکتر خانلری

این شعر در این کتاب نیست

- حافظ شیراز - احمد شاملو

تعالَی‌اللَه! چه دولت دارم امشب

که آمد ناگهان دل‌دار م امشب!

برات ِ لیله القَدری به دست‌ام

رسید از طالع ِ بیدار م امشب.

چو دیدم رویِ خوب‌اش، سجده کردم

بِحَمداللَه نِکوکردار ام امشب!

 

 

بر آن عزم ام، اگر خود می‌رَوَد سَر،

که سرپوش از طَبَق بردارم امشب.

کشد نقش ِ اَنَاالحَق بر زمین خون

چو منصور اَر کشد بر دار م امشب!

 

همی ترسم که حافظ محو گردد

از این شوری که در سر دارم امشب!

- حافظ به سعی سایه

این شعر در این کتاب نیست.

شرح سطر به سطر

یادآوری
ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

این غزل با اجرای سهیل قاسمی از کتاب حافظ شیراز

نشست مرتبط

نشست یا بحثی در این باره

هر گاه نشستی بود بازپخش آن را قرار خواهیم داد.

شرح فال

بخت و اقبال و دولت با تو یار است. ناگهان چیزی که می خواستی برآورده می شود. طالع ِ تو بیدار خواهد بود و آنچه که در آرزوها و تمناهای خودت می خواستی به دست خواهی آورد.

سعی کن ظاهر ِ به صلاح خودت را حفظ کنی و کاری کنی که دیگران تو را آدم ِ نیک کرداری ببینند.

حالا که بخت با تو یار است جرئت خودت را زیاد کن و کاری را که پیشتر جرئت انجام آن را نداشتی انجام بده. نترس و خطر کن و بیشتر بخواه. اما تا جایی که سر خودت را به باد ندهی و خودت را نابود نکنی!

وزن شعر

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

ta eaa lal lah ce dow lat daa ra mem sab

ke eaa mad naa ga han del daa ra mem sab