روزه یک‌سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست

می زِ خُم‌خانه به جوش آمد و می‌باید خواست

 

نوبه‌یِ زُهد فروشان ِ گران‌جان بگذشت

وقت ِ رندی و طرب کردن ِ رندان پیدا ست

 

چه ملامت بُوَد آن را که چنین باده خورَد

این چه عیب است بدین بی‌خِرَدی؛ و این چه خطا ست

 

باده نوشی که در او روی و ریایی نَبُوَد

به‌تر از زُهد فروشی که در او روی و ریا ست

 

ما نه رندان ِ ریا ییم و حریفان ِ نفاق

آن که او عالِم ِ سِرّ است، بدین حال گوا ست

 

فرض ِ ایزد بِگُزاریم و به کس بد نکنیم

و آن‌چه گویند روا نیست، نگوییم روا ست

 

چه شود گر من و تو چند قَدَح باده خوریم

باده از خون ِ رزان است؛ نه از خون ِ شما ست!

 

این چه عیب است ک‌از آن عیب خلَل خواهد بود

وَ ر بُوَد نیز چه شد! مردم ِ بی‌عیب کجا ست

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

- نسخه‌بدل‌ها
متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری
ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

این غزل با اجرای سهیل قاسمی از کتاب حافظ شیراز

نشست مرتبط

نشست مرتبط

هنوز مطلبی منتشر نشده

شرح فال

به نظر می رسد که روزهای سختی به پایان رسیده و روزهای خوب در راه است.

امروز نوبت شادمانی تو است و زمان کامروایی آدم های بد و متظاهر و ناپاک به پایان رسیده است.

ناراحت نباش اگر می دانی که کار درست را انجام می دهی. اگر به درست بودن راهت اطمینان داری از عیب جویان چیزی به دل نگیر و راهت را ادامه بده.

همه چیز نسبی است. باید دید که آیا تو راه و انتخابی بهتر از این داشته ای یا نه. اگر میان دو چیز که هیچکدام هم به طور کامل مطلوب تو نیستند مردد مانده ای، چیزی را برگزین که از دیگری بهتر باشد و آن را غنیمت بدان. منتظر نباش که همه چیز کامل وعالی باشد.

با دوستانت یکدل باش و ریاکاری نکن. بدان که بالاخره کسی خواهد فهمید.

تو در حد خودت بکوش تا به کسی بد نکنی و آن چه را که درست است انجام دهی. و اگر چیز ناروایی می بینی، چشم پوشی نکن و نگو که رواست.

اگر اندکی لغزش داشته ای، ببین اگر دل کسی را نشکسته ای و آسیب مستقیمی به کسی نرسانده ای، از این بابت اندوهناک نشو.

اشتباه های کوچک خودت را بر خودت ببخش. اگر بر کسی اجحاف یا جفایی نشده، اشکالی ندارد. به خودت سخت نگیر. هیچکس کامل و بی عیب نیست. تو هم مثل بقیه.

وزن شعر

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

roo ze yek soo so do eii daa ma do del haa bar xaa st

mey ze xom xaa ne be joo saa ma do mii baa yad xaa st