اگر آن تُرک ِ شیرازی به دست آرَد دل ِ ما را،

به خال ِ هندویَش بخشم سمرقند و بخارا را

 

بده ساقی می ِ باقی! که در جنّت نخواهی یافت

کنار ِ آب ِ رکن‌آباد و گل‌گشت ِ مصلّا را

 

فغان! ک‌این لولیان ِ شوخ ِ شیرین‌کار ِ شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل، که تُرکان خوان ِ یغما را

 

زِ عشق ِ ناتمام ِ ما جمال ِ یار مستغنی‌ست

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت رو یِ زیبا را

 

من از آن حُسن ِ روزافزون که یوسف داشت، دانستم

که عشق از پرده‌یِ عصمت برون آرد زلیخا را

 

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعاگویم

جواب ِ تلخ می‌زیبد لب ِ لعل ِ شکرخا را

 

نصیحت گوش کن جانا! که از جان دوست‌تر دارند

جوانان ِ سعادت‌مند، پند ِ پیر ِ دانا را

 

حدیث از مطرب و می گو و راز ِ دهر کم‌تر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّا را

 

غزل گفتی و دُر سُفتی؛ بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم ِ تو افشانَد فلک عِقد ِ ثریّا را

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

نسخه‌بدل‌ها

متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح فال

به قدری مشتاق هستی که اگر به آن چه که می خواهی، برسی، حاضری که همه چیز را به پای آن بریزی.

از دلخوشی های خودت ولو اندک لذت ببر چون ذات همه خوشی ها و غم ها گذران است و خوش آن که از روزگار خوشش لذت ببرد.

موضوعی یا شخصی صبر و قرار از تو برده است و آرام و قرار نداری.

در نظر داشته باش که مطلوب و محبوب تو نیازی به تو ندارد و می بایست به نحوی موفقیت را سمت خودت جلب کنی تا به دلخواهت برسی.

شاید اشتیاق زیادت به هدفی که در ذهن داری، باعث شده که در راه رسیدن به خواسته ات، چشم بر اخلاق و ادب ببندی. اما متوجه عقوبت کار ناشایست باش و بدان که خویشتنداری و پایبندی به اصول و تعهدات بهتر است.

از تلخی و پاسخ های سرد و ناامیدکننده ناراحت نشو. اگر تو طالب و خواهان چیزی هستی، می بایست کژخلقی ها و سختی ها را تاب بیاوری.

خود را رها کن و بکوش تا آرامش بیابی. زیاد در باره ی چیزهایی که نمی دانی و چیزهایی که شک داری پرس و جو و کند و کاو نکن. به دلت رجوع کن.

به نکته ها و وجهه های مثبت خودت تکیه کن و به خودت اعتماد کن. در این صورت خوشحالی و کامروایی به سراغت خواهد آمد.

وزن شعر

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ea gar ean tor ke sii raa zii be das taa rad de lee maa raa

ve xaa lee hen du yas bax sam sa mar qan doo bo xaa raa raa