رباعی ۲۲ حافظ

در سنبل‌اش آویختم از رویِ نیاز

گفتم من ِ سودازده را کار بساز

 

گفتا که لب‌ام بگیر و زلف‌ام بگذار

در عیش ِ خوش‌ آویز! نه در عمر ِ دراز

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

dar son bo la saa vii x(e) ta maz roo ye ni yaa z