غزل ۳۵ سعدی

دوست دارم که بپوشی رخ ِ هم‌چون قمر ت

تا چو خورشید نبینند به هر بام و در ت

 

جُرم ِ بیگانه نباشد؛ که تو خود صورت ِ خویش

گر در آیینه ببینی، بروَد دل زِ بَر ت

 

جایِ خنده ست سخن گفتن ِ شیرین پیش‌ات

ک‌آب ِ شیرین چو بخندی بروَد از شکَر ت

 

راه ِ آه ِ سحَر از شوق نمی‌یارم داد

تا نباید که بِشورانَد خواب ِ سحر ت

 

هیچ پیرایه زیادت نکُنَد حُسن ِ تو را

هیچ مشّاطه نیاراید از این خوب‌تر ت

 

بارها گفته‌ام این روی به هر کس منمای

تا تأمّل نکُنَد دیده‌ی هر بی‌بصر ت

 

باز گویم نه! که این صورت و معنی که تو را ست

نتوانَد که ببیند؛ مگر اهل ِ نظر ت

 

راه ِ صد دشمن‌ام از‌بهر ِ تو می‌باید داد

تا یکی دوست ببینم که بگوید خبر ت

 

آن‌چنان سخت نیاید سر ِ من گر بروَد

نازنینا! که پریشانی ِ مویی ز سر ت

 

غم ِ آن نیست که بر خاک نشیند سعدی

زحمت ِ خویش نمی‌خواهد بر ره‌گذر ت

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

dou s(e) daa ram ke be poo sii ro xe ham con qa ma rat

taa co xor sii d(e) na bii nan d(e) be har baa mo da rat