غزل ۶۷ سعدی

فریاد ِ من از فراق ِ یار است

و افغان ِ من از غم ِ نگار است

 

بی رویِ چو ماه ِ آن نگارین

رخساره‌یِ من به خون نگار است

 

خون ِ جگرم ز فرقت ِ تو

از دیده روانه در کنار است

 

درد ِ دل ِ من زِ حد گذشته ست

جان‌ام زِ فراق بی‌قرار است

 

کس را زِ غم ِ من آگهی نیست

آوخ که جهان نه پایدار است

 

از دست ِ زمانه در عذاب ام

ز آن جان و دل‌ام همی فگار است

 

سعدی! چه کنی شکایت از دوست،

چون شادی و غم نه برقرار است؟

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن فعولن

 

far yaa de ma naz fe raa qe yaa ras t

vaf qaa ne ma naz qa mee ne gaa ras t