این بخش (تصحیح زنده یاد انجوی شیرازی) با پیشنهاد و به همت دوست گرامی سید حمید صدر تهیه شده و در وبسایت قرار گرفت.

حافظ انجوی، غزل ۲:

 

اگر آن تُرک ِ شیرازی به دست آرد دل ِ ما را (۱)

به خال ِ هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 

بده ساقی می ِ باقی که در جنّت نخواهی یافت

کنار ِ آب ِ رکناباد و گلگشت ِ مصلّا را

 

فغان کاین لولیان ِ شوخ ِ شیرین کار ِ شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان ِ یغما را

 

من از آن حسن ِ روزافزون که یوسف داشت دانستم (ق: بیت ۵)

که عشق از پرده‌یِ عصمت برون آرد زلیخا را

 

زِ عشق ِ ناتمام ِ ما جمال ِ یار مستغنی‌ست (ق: بیت ۴)

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت رویِ زیبا را

 

بدم گفتی و خرسندم؛ عفاک الله! نکو گفتی (۲)

جواب ِ تلخ می‌زیبد لب ِ لعل ِ شکرخا را

 

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند

جوانان ِ سعادتمند پند ِ پیر ِ دانا را

 

حدیث از مطرب و می گوی و راز ِ دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّا را

 

غزل گفتیّ و دُر سُفتی بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم ِ تو افشانَد فلک عِقد ِ ثریّا را

 

۱٫مولانا جلال الدین دو غزل بدین قافیه و ردیف دارد «جزء یکم دیوان کبیر ص ۴۴»

 

الف. هلا ای زهره ی زهرا بکش آن گوش زهرا را

تقاضایی نهادستی در این جذبه دل ما را

 

ب. ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را

چنین عشقی نهادستی به نورش چشم بینا را

چه داند دام بیچاره فریب مرغ آواره؟

چه داند یوسف مصری غم و درد زلیخا را

 

سلمان ساوجی نیز دو غزل بدین وزن و ردیف دارد:

 

الف. اگر حسن تو بگشاید نقاب از چهره دعوی را

به گل رضوان برانداید در فردوس اعلی را  «ص ۲۵۱»

 

ب. به دست باد گهگاهی سلامی می رسان یارا  «ص ۲۵۶»

که از لطف تو آخر خود سلامی می رسد ما را

(پایان پاورقی انجوی)

 

*مآخذ و منابع مربوطه:

ـ کلیات شمس یا دیوان کبیر مولانا جلال الدین محمد مولوی، با تصحیحات و حواشی استاد بدیع الزمان فروزانفر، ۱۳۴۰

ـ دیوان سلمان ساوجی با مقدمه و تصحیح اوستا، کتابفروشی زوار

 

۲٫پژمان و قزوینی: اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعا گویم…

تکمله: دلیل رجحان روایت متن بر نسخه ی قزوینی آن که این مصراع، به صورت دیگری قریب به متن حاضر، در مواهب الهی معین الدین یزدی آمده است:

بدم گفتی و خرسندم عفاک الله کرم کردی (ص ۱۵۰ مواهب الهی با تصحیح و مقدمه ی شادروان سعید نفیسی)

(پایان پاورقی و تکمله ی انجوی)

 

۳٫ترتیب ابیات این غزل مطابقست با «چند نمونه از متن درست حافظ» اثر آقای مسعود فرزاد.

(پایان پاورقی انجوی)