سر ِ ارادت ِ ما وْ آستان ِ حضرت ِ دوست
که هرچه بر سر ِ ما می‌رود ارادت ِ او ست

نظیر ِ دوست ندیدم اگرچه از مَه و مِهر
نهادم آینه‌ها در مقابل ِ رخ ِ دوست

صبا زِ حال ِ دل ِ تنگ ِ ما چه شرح دهد
که چون شکنج ِ ورق‌ها یِ غنچه تو بر تو ست

نه من سبو کش ِ این دِیر ِ رند سوز اَم و بَس
بسا سَرا که در این کارخانه سنگ و سبو ست

مگر تو شانه زدی زلف ِ عنبر افشان را
که باد غالیه‌سا گَشت و خاک عنبر‌بو ست

نثار ِ رو یِ تو هر برگ ِ گل که در چمن است
فدا یِ قدّ ِ تو هر سرَوْبُن که بر لب ِ جو ست

زبان ِ ناطقه در وصف ِ شوق نالان است
چه جا یِ کِلک ِ بُریدهْ زبان ِ بیهُده گو ست

رخ ِ تو در دل‌ام آمد مُراد خواهم یافت
چرا که حال ِ نِکو در قفا یِ فال ِ نِکو ست

نه این‌زمان دل ِ حافظ در آتش ِ هوس است
که داغ‌دار ِ ازل هم‌چو لاله‌یِ خود رو ست

فریدون فرح اندوز

شرح سطر به سطر
توضیح در باره شرح سطر به سطر

ستیغ، هیچ ادعایی در کامل و جامع بودن شرح‌ها ندارد.

سر ِ ارادت ِ ما وْ آستان ِ حضرت ِ دوست که هرچه بر سر ِ ما می‌رود ارادت ِ او ست
نظیر ِ دوست ندیدم اگرچه از مَه و مِهر نهادم آینه‌ها در مقابل ِ رخ ِ دوست
صبا زِ حال ِ دل ِ تنگ ِ ما چه شرح دهد که چون شکنج ِ ورق‌ها یِ غنچه تو بر تو ست
نه من سبو کش ِ این دِیر ِ رند سوز اَم و بَس بسا سَرا که در این کارخانه سنگ و سبو ست
مگر تو شانه زدی زلف ِ عنبر افشان را که باد غالیه‌سا گَشت و خاک عنبر‌بو ست
نثار ِ رو یِ تو هر برگ ِ گل که در چمن است فدا یِ قدّ ِ تو هر سرَوْبُن که بر لب ِ جو ست
زبان ِ ناطقه در وصف ِ شوق نالان است چه جا یِ کِلک ِ بُریدهْ زبان ِ بیهُده گو ست
رخ ِ تو در دل‌ام آمد مُراد خواهم یافت چرا که حال ِ نِکو در قفا یِ فال ِ نِکو ست
نه این‌زمان دل ِ حافظ در آتش ِ هوس است که داغ‌دار ِ ازل هم‌چو لاله‌یِ خود رو ست

وزن عروضی و تقطیع

اختلاف نسخه‌ها

چند نسخه متفاوت با نسخه مرجع

اساس کار ستیغ، نسخه چاپ قزوینی و غنی است. و تصحیح‌های دیگر اینجا در دسترس است

خانلری
اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری
حافظ شیراز
حافظ به سعی سایه

خرید آثار مرتبط

خرید آنلاین آثار دانلودی، خرید کالا، دانلود محصولات رایگان

دیوان حافظ

قزوینی و قاسم غنی

نسخه PDF تصویربرداری شده از چاپ هندوستان

دیوان غزلیات حافظ

پرویز ناتل خانلری

نسخه PDF تصویربرداری شده از کتاب قدیمی

دیوان خواجه حافظ

سید عبدالرحیم خلخالی

تصویربرداری شده از کتاب چاپ سال ۱۳۰۶

طریق عشق

بدیع الزمان فروزان فر

شرح غزلیاتی چند از حافظ

شنیدن غزل‌های حافظ با صدای جاودانه‌ی فریدون فرح اندوز، لذتی دوچندان به شعر می‌بخشد. خاصه آن‌که هم صدا را بشنوی و هم تصویر ببینی. مجموعه‌ی غزل‌های حافظ، در دو شکل صوتی و تصویری با اجرای فریدون فرح‌اندوز را اینجا تهیه کنید و لذتش را ببرید.

حافظ – فریدون فرح اندوز

سهیل قاسمی، مجموعه‌ئی از اجرای تمام غزل‌های حافظ بر اساس نسخه‌ی قزوینی و غنی ارائه کرده است. روی‌کرد سهیل قاسمی، ارائه‌ی نسخه‌ی صوتی با اولویت نهادن بر اصل درست‌خوانی اشعار، رعایت صحیح لحن و ادای صحیح واژگان با پای‌بندی به وزن شعر است. اینجا مجموعه‌ی «حافظ شاعر» سهیل قاسمی را تهیه کنید.

حافظ – سهیل قاسمی

نرم افزار حافظ شاعر، تلاشی است برای در دسترس نهادن نسخه درست دیوان حافظ. آنچه که ما را در مجموعه ستیغ بر آن داشت که در کنار اپ های فراوان حافظ موجود در مارکت های موبایلی، کار دیگری ارائه دهیم، جدا از علاقه شخصی، تلاش در ارائه مرجع قابل اعتمادی از متن دیوان، با لحاظ رویکرد علمی معرفی نسخه ها و تصحیح های مختلف، نسخه بدل ها، و شرح های بدیع و کاملی برای علاقه‌مندان به فال حافظ بود.

حافظ شاعر

شرح فال

نشست های مرتبط

سر ِ ارادت ِ ما وْ آستان ِ حضرت ِ دوست

۰ Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. حافظ - ستیغ - […] ۵۸: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست […]

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *