زُلف‌آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست
پیرهن‌چاک و غزل‌خوان و صراحی‌در‌دست

نرگس‌اش عربده‌جوی و لب‌اش افسوس‌کُنان
نیم‌شب دوش به بالین ِ من آمد، بنشست

سر فرا‌گوش ِ من آورد به آواز ِ حزین
گفت: ای عاشق ِ دیرینه‌ی من! خواب‌ات هست؟

عاشقی را که چنین باده‌یِ شب‌گیر دَهَند
کافر ِ عشق بوَد گَر نشود باده‌پرست

برو ای زاهد و بر دُردکشان خُرده مگیر
که ندادند جُز این تُحفه به ما روز ِ اَلَست

آن‌چه او ریخت به پیمانه‌یِ ما نوشیدیم
اگر از خمر ِ بهشت است وَ گَر باده‌یِ مَست

خنده‌یِ جام ِ می و زُلف ِ گره‌گیر ِ نگار
ای‌بسا توبه که چون توبه‌یِ حافظ بشکست

فریدون فرح اندوز

شرح سطر به سطر
توضیح در باره شرح سطر به سطر

ستیغ، هیچ ادعایی در کامل و جامع بودن شرح‌ها ندارد.

زُلف‌آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست پیرهن‌چاک و غزل‌خوان و صراحی‌در‌دست
نرگس‌اش عربده‌جوی و لب‌اش افسوس‌کُنان نیم‌شب دوش به بالین ِ من آمد، بنشست
سر فرا‌گوش ِ من آورد به آواز ِ حزین گفت: ای عاشق ِ دیرینه‌ی من! خواب‌ات هست؟
عاشقی را که چنین باده‌یِ شب‌گیر دَهَند کافر ِ عشق بوَد گَر نشود باده‌پرست
برو ای زاهد و بر دُردکشان خُرده مگیر که ندادند جُز این تُحفه به ما روز ِ اَلَست
آن‌چه او ریخت به پیمانه‌یِ ما نوشیدیم اگر از خمر ِ بهشت است وَ گَر باده‌یِ مَست
خنده‌یِ جام ِ می و زُلف ِ گره‌گیر ِ نگار ای‌بسا توبه که چون توبه‌یِ حافظ بشکست

وزن عروضی و تقطیع

زُلـ فـِ ئَا شُفـ تـِ وُ خِیـ کَر دِ وُ خَنـ دان لَ بـُ مَسـ ت

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

یا:

ت ت تن تن ت ت تن تن ت ت تن تن ت ت تن

نام ِ قدیمی بحر: رمل مثمن مخبون محذوف

zol f(e) ?aa sof te vo xey kar de vo xan dan la bo mas t

pii r(e) han caa ko qa zal xaa no so raa hii dar das t

اختلاف نسخه‌ها

چند نسخه متفاوت با نسخه مرجع

اساس کار ستیغ، نسخه چاپ قزوینی و غنی است. و تصحیح‌های دیگر اینجا در دسترس است

خانلری

زُلف‌آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست
پیرهن‌چاک و غزل‌خوان و صراحی‌در‌دست

نرگس‌اش عربده‌جوی و لب‌اش افسوس‌کُنان
نیم‌شب دوش به بالین ِ من آمد، بنشست

سر فرا‌گوش ِ من آورد و به آواز ِ حزین
گفت ک‌ای عاشق ِ دیرینه‌ی من! خواب‌ات هست؟

عارفی را که چنین ساغر ِ شب‌گیر دَهَند
کافر ِ عشق بوَد گَر نبُوَد باده‌پرست

برو ای زاهد و بر دُردکشان خُرده مگیر
که ندادند جُز این تُحفه به ما روز ِ اَلَست

آن‌چه او ریخت به پیمانه‌یِ ما نوشیدیم
اگر از خمر ِ بهشت است و گَر از باده‌یِ مَست

خنده‌یِ جام ِ می و زُلف ِ گره‌گیر ِ نگار
ای‌بسا توبه که چون توبه‌یِ حافظ بشکست

 

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

بیت دوم:
من آمد سرمست

بیت سوم:
سر فراپیش من
آورد بآواز
گفت ای عاشق
عاشق دیوانه‌ی من

بیت چهارم:
عاشقی را که چنین
که چنان ساغر شب گیر
باده‌ی شبخیز | باده‌ی شبگیر
گر نشود باده پرست

بیت ششم:
به پیمانه و ما
بهشتست وگر باده‌ی مست

بیت هفتم:
جرعه‌ی جام می و

حافظ شیراز

زُلف‌آشفته و خُویْ کرده و خندان‌لب و مست
پیرهن‌چاک و غزل‌خوان و صُراحی در دست

نرگس‌اش عربده‌جوی و لب‌اش افسوس‌کُنان
نیم‌شب دوش به بالین ِ من آمد بنشست

سر فرا‌گوش ِ من آورد و به آواز ِ حزین
گفت: «ای عاشق ِ شوریده‌ی من! خواب‌ات هست؟»

 

عاشقی را که چنین ساغر ِ شب‌گیر دَهَند
کافِر ِ عشق بوَد گَر نشود باده‌پرست!

برو ای زاهد و بر دُرْدْکشان خُرده مگیر
که ندادند جُز این تُحفه به ما روز ِ اَلَسْت؛

آن‌چه کردند به پیمانه‌یِ ما نوشیدیم
اگر از خَمْر ِ بهشت است گَر از باده‌یِ مَست.

خنده‌یِ جام ِ می و زُلف ِ گره‌گیر ِ نگار
ای‌بسا توبه که چون توبه‌یِ حافظ بشکست!

حافظ به سعی سایه

زُلف‌آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست
پیرهن‌چاک و غزل‌خوان و صراحی‌در‌دست

نرگس‌اش عربده‌جوی و لب‌اش افسوس‌کُنان
نیم‌شب دوش به بالین ِ من آمد، بنشست

سر فرا‌گوش ِ من آورد و به آواز ِ حزین
گفت ای عاشق ِ دیرینه‌ی من خواب‌ات هست

عاشقی را که چنین باده‌یِ شب‌گیر دَهَند
کافر ِ عشق بوَد گَر نشود باده‌پرست

برو ای زاهد و بر دُردکشان خُرده مگیر
که ندادند جُز این تُحفه به ما روز ِ اَلَست

آن‌چه او ریخت به پیمانه‌یِ ما نوشیدیم
اگر از خمر ِ بهشت است و گَر از باده‌یِ مَست

خنده‌یِ جام ِ می و زُلف ِ گره‌گیر ِ نگار
ای‌بسا توبه که چون توبه‌یِ حافظ بشکست

خرید آثار مرتبط

خرید آنلاین آثار دانلودی، خرید کالا، دانلود محصولات رایگان

دیوان حافظ

قزوینی و قاسم غنی

نسخه PDF تصویربرداری شده از چاپ هندوستان

دیوان غزلیات حافظ

پرویز ناتل خانلری

نسخه PDF تصویربرداری شده از کتاب قدیمی

دیوان خواجه حافظ

سید عبدالرحیم خلخالی

تصویربرداری شده از کتاب چاپ سال ۱۳۰۶

طریق عشق

بدیع الزمان فروزان فر

شرح غزلیاتی چند از حافظ

شنیدن غزل‌های حافظ با صدای جاودانه‌ی فریدون فرح اندوز، لذتی دوچندان به شعر می‌بخشد. خاصه آن‌که هم صدا را بشنوی و هم تصویر ببینی. مجموعه‌ی غزل‌های حافظ، در دو شکل صوتی و تصویری با اجرای فریدون فرح‌اندوز را اینجا تهیه کنید و لذتش را ببرید.

حافظ – فریدون فرح اندوز

سهیل قاسمی، مجموعه‌ئی از اجرای تمام غزل‌های حافظ بر اساس نسخه‌ی قزوینی و غنی ارائه کرده است. روی‌کرد سهیل قاسمی، ارائه‌ی نسخه‌ی صوتی با اولویت نهادن بر اصل درست‌خوانی اشعار، رعایت صحیح لحن و ادای صحیح واژگان با پای‌بندی به وزن شعر است. اینجا مجموعه‌ی «حافظ شاعر» سهیل قاسمی را تهیه کنید.

حافظ – سهیل قاسمی

نرم افزار حافظ شاعر، تلاشی است برای در دسترس نهادن نسخه درست دیوان حافظ. آنچه که ما را در مجموعه ستیغ بر آن داشت که در کنار اپ های فراوان حافظ موجود در مارکت های موبایلی، کار دیگری ارائه دهیم، جدا از علاقه شخصی، تلاش در ارائه مرجع قابل اعتمادی از متن دیوان، با لحاظ رویکرد علمی معرفی نسخه ها و تصحیح های مختلف، نسخه بدل ها، و شرح های بدیع و کاملی برای علاقه‌مندان به فال حافظ بود.

حافظ شاعر

شرح فال

موفقیت و شادکامی در انتظار تو است. نشانه های خوبی که در زندگی ات پیش می آید را ببین. و خوش بین باش. اتفاقات مثبتی که برایت افتاده را بیاب و قدردان باش.

مبادا قدر آن ها را ندانی و به آن ها پاسخ مناسب و مثبت ندهی. که در این صورت مقصر خود تو هستی که ناشکر بوده ای. هر کسی قسمتی دارد. تو قدر و قسمت خودت را بدان و بکوش تا آن را به دست آوری و از کم و کاست آن خرده مگیر و شکایت مکن. هرچه که می رسد را بگیر و بپذیر. هر چه باشد اگر عالی هم نباشد خوب است. مراقب باش تا خویشتنداری خود را از دست مدهی. اگر کاری به نظرت نادرست می آید و فکر می کنی که ارزشش را ندارد، آن را انجام نده. ولو این که نه گفتن و سر باز زدن برایت دشواری هایی داشته باشد.

نشست های مرتبط

زلف آشفته و خوی کرده و …

نشست زنده اینستاگرامی

نیما مصطفوی و سهیل قاسمی

بررسی غزل ۲۶ حافظ

۰ Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. حافظ - ستیغ - […] ۲۶: زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست […]

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *