حافظ شیراز به روایت احمد شاملو

 

شماره ۲۷

 

غم‌اش تا در دل‌ام مأوا گرفته‌ست

سَر اَم چون زلف ِ او سودا گرفته‌ست.

 

شدم عاشق به بالا یِ بلند اَش

که کار ِ عاشقان بالا گرفته‌ست.

 

لب ِ چون آتش‌اش آب ِ حیات است

از آن آب آتشی در ما گرفته‌ست.

 

زِ دریا یِ دو چشم‌ام، گوهر ِ اشک

جهان در لؤلؤ ِ لالا گرفته‌ست.

 

هُما یِ همّت‌ام عمری‌ست ک‌از جان

هوا یِ آن قد و بالا گرفته‌ست.

 

چو ما در سایه‌یِ الطاف ِ او‌ییم

چرا او سایه از ما واگرفته‌ست؟

 

نسیم ِ صبح، عنبر بو ست امروز

مگر جانان ره ِ صحرا گرفته‌ست!

 

دوا یِ غم به‌جُز می نیست، حافظ

از آن رو ساغر ِ صَهبا گرفته‌ست.