ساقی! به نور ِ باده برافروز جام ِ ما

مطرب! بگو که کار ِ جهان شد به کام ما

 

ما در پیاله عکس ِ رخ ِ یار دیده‌ایم

ای بی‌خبر زِ لذّت ِ شُرب ِ مُدام ِ ما

 

هرگز نَمیرد آن‌که دل‌اش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده‌یِ عالَم دوام ِ ما

 

چندان بُوَد کِرِشمه و ناز ِ سَهی قَدان

ک‌آیَد به جلوه سرو ِ صنوبرخرام ِ ما

 

ای باد اگر به گلشن ِ احباب بگذری

زنهار عرضه دِه بر ِ جانان پیام ِ ما

 

گو نام ِ ما زِ یاد به عمدا چه می‌بری؟

خود آید آن که یاد نیاری زِ نام ِ ما

 

مستی به چشم ِ شاهد ِ دل‌بند ِ ما خوش است

زان‌رو سپرده‌اند به مستی زمام ِ ما

 

ترسم که صرفه‌ای نَبَرَد روز ِ بازخواست

نان ِ حلال ِ شیخ زِ آب ِ حرام ِ ما

 

حافظ زِ دیده دانه‌یِ اشکی همی‌فشان

باشد که مرغ ِ وصل کُنَد قصد ِ دام ِ ما

 

دریا یِ اَخضَر ِ فَلَک و کشتی ِ هِلال

هستند غرق ِ نعمت ِ حاجی قوام ِ ما

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

- نسخه‌بدل‌ها
متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری
ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

این غزل با اجرای سهیل قاسمی از کتاب حافظ شیراز

نشست مرتبط

نشست مرتبط

هنوز مطلبی منتشر نشده

شرح فال

شادمان باش و جشن بگیر که جهان به کام تو خواهد شد.

کسی که دلش به عشق زنده است هرگز نمی میرد.

اگر به موفقیت رسیدی، به یاد روزهای سختی باش و کسانی که دست تو را گرفتند و به تو کمک کردند را فراموش نکن. دنیا گذران است و باید که نام نیک از خود به جای گذاشت. به ویژه در قلب و ذهن عزیزان.

آدم های بدبین و منفی نگر را زیاد جدی نگیر.

صبور باش و در راه هدفت استوار باش. با صفای قلب و رقّت باطنی است که به دلخواهت می رسی.

وزن شعر

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

saa qii be noo re baa de ba raf rou z(e) jaa me maa

mot reb be goo ke kaa re ja han sod be naa me maa