این غزل در چاپ علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی نیست

این غزل در چاپ دکتر پرویز ناتل خانلری نیست

متن از کتاب حافظ شیراز احمد شاملو

آفتاب از رو یِ او شد در حجاب:

سایه را باشد حجاب از آفتاب!

دست ِ ماه و مهر بربندد به حُسن

ماه ِ بی‌مِهر م چو بردارد نقاب.

 

از خیال‌ام باز نشناسد کسی

گر در آغوش‌اش ببینم شب به خواب.

خون ِ دل در جام دیدم از سرشک

آب ِ رو بر باد دادم از شراب.

 

هر که را از دیده باران نیست اشک

زیر ِ دامان باد دارد چون حُباب.

شاهدان مَستور و مستان بی شکیب

خانقَه معمور و درویشان خراب.

سوز ِ مَستان گَر بداند محتسب

در دَم از مِی‌شان زَنَد بر آتش آب.

 

#

 

حافظا! واعظ نصیحت گو مکن:

تَرک ِ تُرکان ِ خَتا نبْوَد صواب!

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

نسخه‌های دیگر

- نسخه‌بدل‌ها
متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.
- پرویز ناتل خانلری

این شعر در این کتاب نیست

- اختلاف نسخه ها بر اساس نوشته دکتر خانلری

این شعر در این کتاب نیست

- حافظ شیراز - احمد شاملو

آفتاب از رو یِ او شد در حجاب:

سایه را باشد حجاب از آفتاب!

دست ِ ماه و مهر بربندد به حُسن

ماه ِ بی‌مِهر م چو بردارد نقاب.

 

از خیال‌ام باز نشناسد کسی

گر در آغوش‌اش ببینم شب به خواب.

خون ِ دل در جام دیدم از سرشک

آب ِ رو بر باد دادم از شراب.

 

هر که را از دیده باران نیست اشک

زیر ِ دامان باد دارد چون حُباب.

شاهدان مَستور و مستان بی شکیب

خانقَه معمور و درویشان خراب.

سوز ِ مَستان گَر بداند محتسب

در دَم از مِی‌شان زَنَد بر آتش آب.

 

#

 

حافظا! واعظ نصیحت گو مکن:

تَرک ِ تُرکان ِ خَتا نبْوَد صواب!

- حافظ به سعی سایه

این شعر در این کتاب نیست.

شرح سطر به سطر

یادآوری
ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

این غزل با اجرای سهیل قاسمی از کتاب حافظ شیراز

نشست مرتبط

نشست یا بحثی در این باره

هر گاه نشستی بود بازپخش آن را قرار خواهیم داد.

شرح فال

به خاطر کارهایی که از نگاه دیگران ناپسند شمرده می شود، اعتبار و آبروی خود را به خطر انداخته ای. اما وقتی اصل هویدا شود، تمام چیزهای پر زرق و برق که شبیه آن بودند، رنگ می بازند. اگر حقیقت آشکار شود ظواهر در مقابل ِ او کوچک دیده خواهند شد.

برای رسیدن به هدف، می بایست از دل و جان خواست. وانمود کردن به چیزی، مثل حبابی است که باد می کند. توخالی و بزرگ.

به نصایح ِ از سر ِ تزویر توجه نکن و همرنگ جماعت نشو. اگر به درستی کاری که می کنی باور داری، ادامه بده. سوز و صداقتی که در دل تو هست، تو را پیروز خواهد گردانید.

وزن شعر

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

eaa f(e) taa baz roo ye eoo sod dar he jaa b

saa ye raa baa sad he jaa baz eaa fe taa b