رباعی ۲۱ حافظ

عشق ِ رخ ِ یار بر من ِ زار مگیر

بر خسته‌دلان ِ رند ِ خَمّار مگیر

 

صوفی! چو تو رسم ِ ره‌روان می‌دانی

بر مَردم ِ رند، نکته بسیار مگیر

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aes gee ro xe yaa r(e) bar ma nee zaa r(e) ma gii r