رباعی ۲۶ حافظ

ماهی که نظیر ِ خود ندارد به جمال

چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال

 

در سینه دلش ز نازکی بتوان دید

ماننده‌ی سنگ ِ خاره در آب ِ زلال

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

دل به سنگ خاره تشبیه شده

 سینه به آب زلال تشبیه شده

 لف و نشر مشوش دارد.

 

معشوق ماه‌رویی که خالی مشکین بر چهره دارد، در زیبایی مانند ندارد وقتی که لباس از تنش بیرون می‌آورد، پوستش چنان لطیف است که می‌توان دلش را در سینه‌اش دید، مانند سنگی که در زیر آب زلال قابل دیدن است.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

maa hii ke na zii re xod na daa rad be ja maa l