رباعی ۴ حافظ

ماهی که قد ش به سرو می‌ماند راست
آیینه به دست و رویِ خود می‌آراست

دستارچه‌ئی پیش‌کش‌اش کردم، گفت:
وصل‌ام طلبی؟ زهی خیالی که تو را ست!

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

maa hii ke qa das be sar v(e) mii maa nad raa st